Kurz potápěč JUNIOR OWD 10 - 11 let

Kurz potápěč JUNIOR do 10 m

Skladem
Značka: IANTD
9 000 Kč
Kategorie: Kurzy
junior OWD
Tip

Kurz IANTD Open Water Diver (OWD) je úvodem do rekreačního potápění s dýchacím přístrojem. Poskytuje základní znalosti a dovednosti nezbytné pro získávání prvních zkušeností v podvodním světě. Tento kurz kvalifikuje potápěče k potápění do maximální hloubky 18 metrů (ve věku 10–11 let je maximální hloubka 12 metrů). Tato kvalifikace opravňuje potápěče k provádění pouze bezdekompresních ponorů a k provádění ponorů v obdobném prostředí, ve kterém proběhly výcvikové ponory. Tento kurz smí vyučovat pouze IANTD instruktor s minimální kvalifikací IANTD OWD instruktor v aktivním statusu.

Minimální věková hranice pro absolvování OWD kurzu je 10 let. V tomto případě je udělena certifikace Junior OWD. Junior OWD se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby. Standardní věková hranice pro kurz OWD je 15 let se souhlasem opatrovníka nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka. V rámci kurzu OWD je možno absolvovat kurz EANx a získat zvýhodněnou certifikaci IANTD Open Water Nitrox Diver (EANx OWD). Před zahájením kurzu musí účastník OWD kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník, dotazník o vzdání se práva na úhradu újmy a další dokumenty.

Cena zahrnuje zapůjčení kompletní potápěčské výstroje po dobu kurzu. 

TEORETICKÁ ČÁST KURZU
Cílem této části kurzu je předat žákům teoretické znalosti, které by měl mít každý samostatný a zodpovědný potápěč. Teoretická část kurzu musí zahrnovat všechna témata obsažená v IANTD OWD manuálu, tzn. potápěčská výstroj, fyziologie, plánování, ponorů, řešení krizových situací.

VÝCVIK V UZAVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu se žáci poprvé v praxi seznamují s potápěčskou technikou. Získávají základní potápěčské návyky, procvičují základní dovednosti a techniky
pohybu pod vodou a učí se řešit možné krizové situace, které se mohou při potápění objevit. Tuto část výcviku je doporučeno provádět v bazénu s maximální hloubkou 1,6m tak, aby byla plně zajištěna bezpečnost výcviku. Výcvik musí být praktikován tak dlouho, dokud kurzista nebude dokonale ovládat každou dovednost
(doporučuje se minimálně 240 minut času na dně).

VÝCVIK V OTEVŘENÉ VODĚ
V této části kurzu žáci absolvují své první ponory ve volné vodě a získávají první podvodní zkušenosti ve skutečném podvodním světě. Žáci by ve volné vodě měli manifestovat všechny dovednosti ovládnuté v uzavřené vodě. Výcvik v otevřené vodě musí obsahovat minimálně 80 – 120 minut času na dně absolvovaných v průběhu 4 – 6 ponorů. Při prvním a druhém ponoru ve volné vodě nesmí být překročena hloubka 9 metrů. Alespoň jeden z výcvikových ponorů musí být proveden do hloubky 9 – 18 metrů. Žádný z ponorů nesmí překročit hloubku 18 metrů (ve věku 10–11 let 12 metrů). Při ponorech do hloubky větší, než 10m musí být prováděny přiměřené bezpečnostní zastávky. V jeden den mohou být provedeny maximálně 3 výcvikové ponory. Všechny ponory musí být bezdekompresní a provedeny dle IANTD dekompresních tabulek. Všechny ponory musí být provedeny v prostředí s možností okamžitého bezpečného výstupu na hladinu. 
Všichni potápěči musí být pod přímým dohledem instruktora. Při všech ponorech musí být výstup prováděn maximální rychlostí 9 metrů za minutu nebo pomaleji.

ZÁVĚREČNÝ TEST
Kurz je ukončen úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky s minimální úspěšností 80%.

Zpět do obchodu